Jak zlepšit svůj nábor na sociálních sítích?

Vzhledem k tomu, že přilákat špičkové talenty je velmi důležitou součástí úspěchu každého podnikání, Vaše metody náboru pracovníků se musí přizpůsobit a zůstat tak na vrcholu aktuálních trendů. Je možné přilákat zaměstnance, prostřednictvím efektivního sociálního náboru. Pokud nedostáváte výsledky, které chcete, může to být vhodný čas na to, prozko…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-zlepsit-svuj-nabor-na-socialnich-sitich/?feed_id=48641&_unique_id=632c60d06f306

#Personálnímarketing|HRmarketing
#Nábornasociálnáchsítích #Sociálnínábor #SociálnísítěvHR

Autor: Petr Kmošek